МОСВ възобновява подкрепата си за образователната инициатива „Зелена олимпиада“

14 септември 2021 | 13:53

Министър Асен Личев одобри възобновяването на „Зелена олимпиада“, подкрепяна от МОСВ от 2012 до 2019 г. и утвърдена като най-масовата онлайн образователна инициатива, която стимулира децата и младежите да затвърждават знанията си за природата и нейното опазване и допринася за формирането на екологична култура.

За 2021 г. организаторите от „Академика БГ“ предвиждат инициативата да стартира в средата на октомври. Традиционно конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите.

Инициативата е насочена към ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна, включително българчета, живеещи в чужбина. Всяка година в нея се включват над 5 000 деца и младежи. За реализацията се създава онлайн платформа, съдържаща тестове в три възрастови групи. Последният въпрос е отворен – пише се кратко есе по зададена тема (въздух, води, отпадъци, флора и фауна, климат и т.н.). От трите възрастови групи се излъчва по един победител и се присъждат три атрактивни за учениците награди.