На 01.03 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 01.03 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове на 02.03 се очакват краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките от Черноморски басейн и в Източнобеломорски басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0