На 01.03 речните нива в по-голяма част от басейните ще останат без съществени изменения

На 01.03 речните нива в по-голяма част от басейните ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи се очакват незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. На 02.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите западно от р. Осъм вкл., рило-родопските притоци на р. Марица, във водосбора на р. Арда и в целия Западнобеломорски басейн, като по-значителни ще са повишенията в сутрешните часове на 02.03 във водосборите на реките Места и Доспат. На 03 и 04.03 речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения, а в резултат на валежи на 03.03 са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части на водосборите западно от р. Вит, родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 2 март 2024 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/