На 01.04 и през следващите два почивни дни речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения

На 01.04 и през следващите два почивни дни речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места комбинирани със снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива както следва:

  • на 01 и 02.04 в средните и горни части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом;
  • на 02.04 в горните части от водосбора на р. Камчия;
  • в следобедните и вечерни часове на 01.04 в родопските притоци на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда;
  • на 02.04 в горното течение на р. Тунджа, във водосборите на старопланинските и родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда;
  • на 01 и 02.04 на реките в Западнобеломорски басейн, по-значително във водосбора на р. Места.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • вечерта на 01.04.2022 г. във водосбора на р. Искър (в средното течение по основната река);
  • в следобедните и вечерни часове на 01.04.2022 г. във водосборите на: р. Места (в горното течение по основната река и в притоците ѝ р. Черна Места, р. Грамадна, р. Глазна, р. Бъндерица, р. Исток, р. Бабешка, р. Честна);
  • в следобедните часове на 02.04.2022 г. във водосборите на: р. Места (в притока ѝ р. Бяла).

За 2 април 2022 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасност от силен вятър в 8 области от страната с пориви до 22-24  m/s.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0