На 01.07 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 01.07 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения на 01.07 се очакват в следобедните и вечерни часове във водосборите на Добруджанските реки, реките северно от гр. Бургас, главно във водосбора на р. Провадийска, р. Врана, р. Луда Камчия, във водосбора на р. Тунджа (в района на гр. Сливен), както и в планинските части от Западнобеломорски басейн.

На 02.07 по-значителни повишения на речните нива са възможни във водосборите на реките западно от р. Вит, в горното течение на р. Марица и притоците ѝ, както и в планинските части от Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 2 юли 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0