На 01.12 и 02.12 речните нива в голяма част от басейните ще останат без съществени изменения

На 01.12 и 02.12 речните нива в голяма част от басейните ще останат без съществени изменения. На 01.12 и 02.12 в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн, по-съществени във водосборите на реките Лом, Огоста, Вит, Осъм и Янтра, а в Черноморски басейн ще се понижават, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия, старопланинските притоци на р. Тунджа, старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и в планинските райони на Западнобеломорски басейн. На 03.12 и 04.12 в резултат на валежи речните нива ще се повишават, като по-значителни те ще са както следва :

Дунавски басейн:

- на 03.12 в резултат на валежи, а в планинските части и в комбинация със снеготопене, ще се повишават речните нива в целия басейн;

Черноморски басейн:

- на 03.12 и 04.12 в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн, по-значително във водосборите на реките южно от гр. Бургас;

Източнобеломорски басейн:

- на 03.12 и 04.12 в резултат на валежи, а планинските райони комбинирани със снеготопене, ще се повишават речните нива в целия басейн. По-значителни повишения ще има във вечерните часове на 03.12 и през нощта срещу 04.12 във водосбора на р. Тунджа под яз. Жребчево, в долните части от водосбора на р. Марица и във водосбора на р. Бяла;

Западнобеломорски басейн:

 - на 03.12 в резултат на валежи, а в планинските части и в комбинация със снеготопене, ще има повишения на речните нива в целия басейн. На 04.12 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, а в резултат на валежи и оттичане ще се повишават нивата на основните реки в долните им течения.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 2 декември 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от юг-югозапад в 16 области от страната. Поривите на вятъра ще достигат 22-24 m/s.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/