На 01 и 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 01 и 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- на 01 и 02.06, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от Дунавски басейн във водосборите западно от р. Вит. На 03 и 04.06 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни в следобедните и вечерни часове на 03.06 във водосборите западно от р. Искър;

- във вечерните часове на 03.06 и сутрешните часове на 04.06 ще има незначителни повишения във водосборите северно от р. Камчия вкл.;

- на 03 и 04.06 в следобедните и вечерни часове, ще има повишения на речните нива на реките в Източнобеломорски басейн, като по-значителни повишения са възможни във вечерните часове на 03.06 и през нощта срещу 04.06 във водосборите на рилските и родопските притоци на р. Марица и горното течение на р. Марица;

- на 01 и 02.06, в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива в рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места. На 03.06 и 04.06 в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн, като по-съществени повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 03.06 в пиринските притоци на р. Места и в следобедните и вечерни часове на 04.06 във водосбора на р. Струма.

 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения, както следва:

- В обедните и следобедните часове на 03.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Арчар; р. Лом (р. Стакевска); р. Огоста (горното течение на р. Бързия, горното течение на р. Ботуня, долното течение на р. Скът); р. Искър (р. Бели Искър, р. Перачка, долното течение на основната река межд р. Гостиля и р. Дунав);

- Във вечерните часове на 03.06.2023 и през нощта на 03.06 срещу 04.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Видбол (р. Грамаданска и по основната река); р. Арчар (р. Салашка и по основната река); р. Лом (р. Стакевска); крайречните участъци на р. Дунав между р. Огоста и р. Вит;

- В обедните и следобедните часове на 03.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Марица (горното течение по основната река, горното течение на р. Първенецка);

- Във вечерните часове на 03.06.2023 и през нощта на 03.06 срещу 04.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Марица (р. Фотенска, р. Новомахленска, р. Стара (Пещерска));

- В обедните и следобедните часове на 03.06.2023 г. във водосборите на реките:

р. Места (р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Демяница, р. Леевещица, р. Белишка, р. Грамадна); р. Струма (р. Санданска Бистрица).

 

На 2 юни 2023 г.  не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php