На 01 и 02.12 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 01 и 02.12 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

Дунавски басейн:

- на 01.12 и през нощта срещу 02.12 краткотрайни повишения на речните нива ще има в целия басейн. На 02.12 все още повишения ще има във водосборите на реките източно от р. Янтра. На 03 и 04.12 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения, главно във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм;

Черноморски басейн:

- на 01 и 02.12 ще има повишения на речните нива в басейна, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни ще са повишенията във вечерните часове на 01.12 и през нощта срещу 02.12 във водосборите на реките южно от град Бургас. На 03 и 04.12 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане все още са възможни повишения на речните нива в долните течения на южночерноморските реки;

Източнобеломорски басейн:

- на 01.12 ще има повишения на речните нива в басейна, главно в средните и долни части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 02 и 03.12 речните нива в голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има незначителни повишения в долните течения на реките Тунджа и Марица. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове на 03 и 04.12 са възможни незначителни повишения на речните нива в родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда;

Западнобеломорски басейн:

- на 01.12 ще има повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборния басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 2 декември 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php