На 02.10 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 02.10 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 3 октомври 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0   http://weather.bg/obshtini/indexS.php