На 02.11 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 02.11 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

  • целият Дунавски басейн, по-съществено в обедните часове във водосборите на реките западно от р. Огоста вкл.;
  • следобедните часове в целия Черноморски басейн;
  • целият Източнобеломорски басейн;
  • целият Западнобеломорски басейн, по-съществено във водосбора на р. Места и в средните части от водосбора на р. Струма.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0