На 02.12 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 02.12 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи, снеготопене и оттичане на места се очакват повишения на речните нива:

Дунавски басейн:

- в резултат на оттичане на 02.12 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Осъм. През следващите 3 дни, в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения главно във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм;

Черноморски басейн:

- на 02.12 вследствие на валежи и оттичане все още ще има повишения на речните нива в басейна. На 05.12 в резултат на валежи ще има нови незначителни повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на реките северно от гр. Бургас;

Източнобеломорски басейн:

- на 02.12 в резултат на оттичане до сутрешните часове на 03.12 ще има незначителни повишения в долните течения на реките Тунджа и Марица. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове на 03, 04 и 05.12 са възможни незначителни повишения на речните нива в родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда;

Западнобеломорски басейн:

- в резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове на 03, 04 и 05.12 са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от басейна.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 3 декември 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php