На 03.05 в резултат на валежи и оттичане се очакват краткотрайни повишения на речните нива

На 03.05 в резултат на валежи и оттичане се очакват краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

-  във водосборите на южночерноморските реки и горните части от водосбора на р. Камчия;

- във водосбора на р. Арда, рило-родопските притоци на р. Марица и долните части от водосбора на р. Тунджа.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 4 май 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0