На 03.06 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 03.06 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива:

-  на 03.06 в следобедните и вечерни часове главно в планинските части от Дунавски басейн;

- на 05.06 в следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом, добруджанските реки и реките от Черноморски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 4 юни 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0