На 03.09 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

По данни и прогнози на НИМХ

На 03.09 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места се очаква несъществено повишение на речните нива:

Дунавски басейн:

  • в периода 05-06.09 във водосбора на р. Искър;

Черноморски басейн:

  • на 06.09 във водосборите на реките южно от гр. Бургас;

Източнобеломорски басейн:

  • на 06.09 в горната част от водосбора на р. Марица;

Западнобеломорски басейн:

  • в следобедните и вечерни часове на 05.09 речните нива в Западнобеломорски басейн ще се повишават, по-съществено в долното течение на р. Струма и във водосбора на р. Места.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0