На 04.01 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменени

На 04.01 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на снеготопене са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосбора на Западнобеломорски басейн.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0