На 04.03 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 04.03 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн, в планинските части от водосборите на Черноморски басейн и в Източнобеломорски басейн. На 05 и 06.03  в резултат на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива в долните части от водосборите на реките, западно от р. Янтра вкл.; във водосбора на р. Арда и в долните части от водосборите на родопските притоци на р. Марица; в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0