На 04.04 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 04.04 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 04.04 са възможни незначителни повишения в планинските части от Дунавски басейн, във водосборите на северночерноморските реки, Източнобеломорски басейн и във водосборите на р. Доспат и р. Места. В резултат на валежи на 07.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Черноморски басейн, средните части от водосбора на р. Марица и родопските ѝ притоци.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 5 април 2024 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/