На 04.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 04.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 05.04 са възможни незначителни повишения на речните нива в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 5 април 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0