На 04.09 речните нива ще останат без съществени изменения

На 04.09 речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове на 05.09 ще се повишат речните нива в долното течение на р. Струма (във водосборите на: р. Рилска, р. Лебница, р. Струмешница, р. Мелнишка, р. Пиринска Бистрица) и в средното и долното течение на р. Места (във водосборите на р. Туфча, р. Неврокопска, р. Мътница, р. Канина и р. Бистрица).

На 4 септември 2021 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

На 5 септември 2021 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0