На 04 и 05.04 в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива

На 04 и 05.04 в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива:

- на 04.04, в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в западната и централната части от Дунавски басейн (западно от водосбора на р. Янтра). От вечерните часове на 04.04 и през следващите три дни речните нива в западната и централна части от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане на 05.04 има ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. В резултат на валежи, на 04.04 и през нощта срещу 05.04, ще има повишения на речните нива и в източната част от басейна (водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки);

- на 04 и 05.04 речните нива в Черноморски басейн ще се повишават незначително, в резултат на валежи. На 06 и 07.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 04.04, в резултат на валежи, ще продължат да се повишават речните нива в целия Източнобеломорски басейн. През следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на валежи на 05.04 все още повишения са възможни във водосборите на родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда, а в резултат на оттичане - в средните и долни течения на основните реки;

- в резултат на валежи на 04.04 все още ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден все още ще има повишения в долните течения на основните реки.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

За 5 април 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php