На 05.04 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще останат без съществени изменения

На 05.04 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 07.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Черноморски басейн, средните части от водосбора на р. Марица и родопските ѝ притоци и във водосборите на р. Доспат и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 6 април 2024 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/