На 05.09, 06.09 и 07.09 в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива

На 05.09, 06.09 и 07.09 в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива, като по-съществени ще са повишенията както следва:

-на 05.09 в планинските части от Дунавски басейн;

-на 05.09 главно в южните черноморски реки със значителни повишения във водосборите на реките Ропотамо, Дяволска, Караагач, Лисово дере, Велека, Силистар и Резовска, като са възможни локални разливи;

-на 05.09 и 06.09 във водосборите на реките Марица и Арда;

-на 05.09 във водосбора на р. Места и на рилските и пиринските притоци на р. Струма. На 06.09 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в долната част от водосбора на р. Струма и рилските ѝ притоци, както и във водосборите на реките Места и Доспат. На 07.09 ще има краткотрайни незначителни повишения на нивата в горната част от водосбора на р. Места и рилските и пиринските притоци на р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 6.09.2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0   http://weather.bg/obshtini/indexS.php