На 05 и 06.07, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 05 и 06.07, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива.

По-значителни повишения са възможни:

- на 05.07 и през следващите три дни ще има значителни повишения на речните нива в различни части на Дунавски басейн, както следва: 05.07 във водосборите на реките западно от р. Янтра; 06.07 във водосборите на реките западно от р. Вит (вкл.); 07.07 във водосборите на реките източно от р. Янтра (вкл.); 08.07 във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом;

- във вечерните часове на 07 и на 08.07, ще има повишения в целия Черноморски басейн, като по-значителни ще са на 08.07;

- на 05 и 06.07 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Марица над гр. Пловдив. На 07.07 речните нива в Източнобеломорски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 08.07, в резултат на валежи ще има повишения във водосбора на р. Тунджа;

- на 05 и 06.07 ще има повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн, по-значителни ще бъдат на 05.07 в рилските и пиринските части от водосборите на р. Струма и р. Места. На 07 и 08.07 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

- в часовете преди обед на 05.07.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Леви Искър, р. Черни Искър, р. Лопушница, р. Лакатица, р. Урдина, р. Мальовица, р. Пряка);

- в часовете преди обед на 05.07.2023 г. във водосбора на: р. Струма (р. Бистрица, р. Влахинска, р. Джерман), р. Места (р. Дамяница, р. Бъндерица);

- в следобедните и вечерните часове на 05.07.2023 г. във водосборите на: р. Струма (р. Илийна, р. Сушичка, р. Рилска, р. Джерман, р. Санданска Бистрица).

 

За 06.07.2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за горещо време в 13 области в източната половина от страната.

 

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php