На 06.01 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 06.01 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

В резултат на валежи на 07.01 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Огоста (включително) и във водосборите на реките южно от гр. Бургас.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0