На 06.06 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или останат без съществени изменения

На 06.06 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- в следобедните и вечерните часове на 09.06, ще има краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър и Вит;

- на 06.06 в следобедните и вечерни часове ще се повишават водните нива в горните части от водосбора на р. Струма и в рилските и пиринските ѝ притоци. През следващите три дни речните нива в Западнобеломорски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 7 юни 2023 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php