На 06.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 06.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива, по-значителни от които както следва:

- в планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки;

-  в целия Чернонорски басейн, по-съществено в следобедните часове;

-  в средната част от водосбора на р. Марица и във водосборите на реките Арда и Атеринска;

-  в целия Западнобеломорски басейн.

В резултат на оттичане през нощта срещу 07 и на 07.06 ще има повишения на нивата на реките от Източнобеломорски басейн към устията им.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в обедните и следобедни часове на 06.06.2022 г. във водосборите на р. Марица (р. Старата река, р. Мартинска, р. Арпадере, р. Меричлерска, р. Юручка, р. Узунджовска, р. Хасковска, р. Харманлийска река, р. Азмака - Бисерска река, по основната река, р. Луда река), р. Арда (по основната река), р. Атеринска (по основната река);

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 08 срещу 09.06.2022 г.:

-  във водосбора на р. Нишава (р. Гинска), р. Искър ( р. Искрецка, р. Блато);

- във водосборa на р. Места (пиринските притоци на реката - р. Демяница, р. Добринишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Костена, р. Туфча).

На 7 юни 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0