На 06.08 в резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива

На 06.08 в резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват:

  • в следобедните часове на 06.08 в планинските части на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и на добруджанските реки, във водосбора на р. Янтра (по основната река над гр. Габрово и в горните течения на притоците ѝ р. Видима, р. Росица, р. Дряновска, р. Белица, р. Веселина, р. Златаришка) в района на общините Севлиево, Габрово, Трявна, Елена;
  • в следобедните и вечерни часове на 06.08 в горното течение на р. Камчия и притока ѝ р. Луда Камчия (над яз. Тича и яз. Камчия) в района на общините Омуртаг и Котел;
  • в следобедните и вечерни часове на 06.08 в горните части от водосборите на: р. Тунджа (над яз. Копринка) в района на общините Павел баня, Котел и на община Сливен; р. Марица (в рило-родопските ѝ притоци и в горното течение на р. Сазлийка) в района на общините Белово и Нова Загора; р. Арда в района на общините Смолян и Баните;
  • в следобедните и вечерни часове на 06.08 в горните части от водосборите на р. Места (в района на община Якоруда) и р. Струма (в района на община Рила). 

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0