На 06.12 и 07.12, в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в по-голяма част от басейните

На 06.12 и 07.12, в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива в по-голяма част от басейните, главно във водосборите източно от този на р. Вит, във водосбора на р. Арда и в долните части от водосбора на р. Тунджа. На 08 и 09.12 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения в Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски басейн, като в резултат на оттичане през първия ден ще се повишават нивата в долните течения на основните реки от Дунавски басейн, а през двата дена в резултат на оттичане и валежи ще има повишения на речните нива във водосборите южно от този на р. Факийска.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 7 декември 2023 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/