На 06.12 от следобедните часове и на 07.12 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 06.12 от следобедните часове и на 07.12 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива, по-значителни от които:

  • на реките в западната част от Дунавски басейн, както и на Добруджанските реки;
  • в целия Черноморски басейн, по-съществени във водосборите на р. Провадийска (в района на общ. Хитрино) и на р. Луда Камчия (в района на общ. Котел, Сунгурларе, Руен);
  • във водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица, в средните и долни части от водосбора на р. Марица и в горните течения на родопските ѝ притоци и р. Сазлийка (в района на общ. Стара Загора и Нова Загора), както в средното и долното течение на р. Тунджа и притоците ѝ р. Поповска, р. Радова, р. Топлата, р. Беленска, р. Асеновска (Круча) (в района на общ. Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Сливен);
  • в целия Западнобеломорски басейн, по-значително в долните части от водосборите на р. Места и на р. Струма (и притока ѝ р. Струмешница).

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • Вечерта на 06.12. и през нощта на 06 срещу 07.12.2021 г.във водосборите на:
  • р. Марица (в притоците ѝ р. Саръяр, р. Девинска, р. Чаирдере, р. Тополница, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча), р. Арда (в горното течение по основната река и в притока ѝ р. Бориковска);
  • р. Доспат (р. Осиковска, р. Жижовска, р. Караджадере и по основната река), р. Места (в долното течение по основната река и в притоците ѝ р. Грамадна, р. Матан, р. Вищерица, р. Канина, р. Граднишка, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Дъбнишка, р. Мътница, р. Бистрица, р. Корнишка, р. Туфча, р. Неврокопска), р. Струма (в долното течение по основната река и в притоците ѝ р. Джерман, р. Лява река, р. Копривлен, р. Лисийска, р. Логодашка, р. Стара река, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Мелнишка, р. Струмешница (притока ѝ р. Петричка), р. Пиринска Бистрица).

 

  • В обедните и следобедните часове на 07.12.2021 г. във водосборите на:
  • р. Тунджа (в притоците ѝ р. Акдере, р. Бабска, р. Беленска, р. Асеновска (Круча)).

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0