На 06 и 07.07 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 06 и 07.07 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения на 06.07 се очакват в планинските части от Дунавски басейн, главно във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, в горните части от водосбора на р. Тунджа и в притоците от горното и средното течения на р. Марица. В следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат. На 07.07 се очакват повишения във водосбора на р. Янтра и на реките в Черноморски басейн.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

-  във вечерните часове на 08.07 и през нощта срещу 09.07.2022 г.: р. Искър (в притоците ѝ над яз. Искър: р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лопушница, р. Пряка, р. Бели Искър);

- във вечерните часове на 08.07 и през нощта срещу 09.07.2022 г.: р. Марица (в горното течение по основната река и в притоците ѝ р. Чаирска, р. Яденица);

-  във вечерните часове на 08.07 и през нощта срещу 09.07.2022 г.: р. Места (р. Бяла Места, р. Демяница, р. Безбожка, р. Ретиже), р. Струма (р. Бистрица (Санданска), р. Мелнишка, р. Струмешница, р. Градешница).

На 7 юли 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0