На 07.01 и през следващите два почивни дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

На 07.01 и през следващите два почивни дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива:

  • на 07.01 във водосборите на реките южно от гр. Бургас, а комбинирани със снеготопене в средните и долните течения на р. Тунджа, р. Марица и във водосбора на р. Арда;
  • на 08.01 във водосборите на добруджанските реки, на реките от целия Черноморски басейн, комбинирано със снеготопене в средните и долните течения на р. Тунджа, р. Марица и във водосбора на р. Арда;
  • на 09.01 във водосборите на реките западно от р. Огоста, а в резултат на снеготопене и валежи главно в планинските части от Западнобеломорски басейн. По-съществени ще бъдат повишенията през нощта на 09 срещу 10.01 във водосбора на р. Струмешница (приток на р. Струма). 

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0