На 07.03 и 08.03 в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива

На 07.03 и 08.03 в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват както следва:

- главно във водосборите на реките южно от гр. Бургас;

- във водосбора на р. Арда и в долните части от водосборите на р. Марица и р. Тунджа;

- в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0