На 07.04 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 07.04 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

- във вечерните часове на 08.04 ще има краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в Дунавски басейн. Във вечерните часове на 09.04 и 10.04 в резултат на валежи ще има краткотрайни, незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом;

- в следобедните и вечерни часове на 10.04 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки;

- във вечерните часове на 08.04 ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Марица над гр. Пловдив. На 09.04 речните нива в Източнобеломорски басейн ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 10.04 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа и в долното течение на р. Марица;

- в следобедните и вечерни часове на 08, 09 и 10.04 ще има краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 8 април 2023 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php