На 07.04 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 07.04 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива, по-значителни от които както следва:

-    във водосборите на реките западно от р. Янтра;

-    във водосборите на реките южно от гр. Бургас;  

-    във водосбора на р. Струма.

В резултат на оттичане на 08.04 са възможни повишения в долните течения на основните реки в Дунавски басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 8 април 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0