На 07.06 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 07.06 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- на 09.06 и 10.06, в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър и Вит;

- в следобедните и вечерни часове на 09.06, ще има краткотрайни повишения на речните нива в рило-родопските притоци на р. Марица. На 10.06 ще има краткотрайни повишения в горните части от водосбора на р. Марица, старопланинските и родопските ѝ притоци и горните части от водосбора на р. Арда;

- в следобедните и вечерни часове на 08.06 са възможни краткотрайни повишения в рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма. На 09 и 10.06 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива както следва: на 09.06 в горните и средни части от водосбора на р. Струма и рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места, на 10.06 - в целия Западнобеломорски басейн. 

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 8 юни 2023 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php