На 07 и 08.07 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 07 и 08.07 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения на 07.07 се очакват във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом, добруджанските реки, реките в Черноморски басейн и в планинските притоци на р. Тунджа и р. Марица. На 08.07 се очакват повишения във водосбора р. Искър и във водосборите западно от него,  реките северно от гр. Варна, планинските притоци на р. Тунджа и р. Марица, реките в Западнобеломорски басейн и по-съществено във водосбора на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

- в сутрешните часове на 09.07.2022 г. във водосборите на р. Огоста (р. Въртешница, р. Черна) и р. Искър (р. Блато, р. Костинбродска, р. Бистрица Мусаленска, р. Черни Искър, р. Леви Искър, р. Лакатица, р. Бели Искър).;

- в следобедните часове на 08.07.2022 г. във водосбора на р. Марица (р. Тенесдере, р. Голяма) и в сутрешните часове на 09.07.2022 г. във водосбора на р. Марица (р. Ибър, р. Стара (Костенецка), р. Крива, р. Дормушевска, р. Първенецка, в горното течение по основната река).;

-  през деня на 09.07.2022 г. във водосбора на р. Места (р. Демяница).

За 8 юли 2022 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за локални интензивни валежи с количества 20-25 mm, гръмотевична дейност и градушки в част от областите София-област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0