На 08.04 и през първият от почивните дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 08.04 и през първият от почивните дни речните нива ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на реките в планинските части на Дунавски басейн и Западнобеломорски басейн. От следобедните часове на 10.04 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват от вечерните часове на 10.04 във:

-    водосборите на р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом;

-    водосборите на реките южно от р. Камчия;  

-   горните части от водосбора на р. Тунджа, средногорските и родопски притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда;

-   долните части от водосборите на р. Струма, р. Места и р. Доспат.

В резултат на интензивни валежи на места комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

вечерта на 10.04.2022 г. във водосборите на:

-   р. Янтра (р. Веселина, р. Златаришка, р. Белица, р. Еньовица, р. Райковска), в района на община Трявна, община Велико Търново и община Елена;

-   р. Тунджа (р. Радова, р. Лещова, р. Лазова, р. Поповска, р. Сливитовска, р. Турийска, р. Саплама, по основната река), р. Марица (р. Сазлийка, р. Бидечка, р. Рахманлийска, р. Азмака-омуровска, р. Омуровска, р. Аландере, по основната река), р. Арда (по основната река, р. Бориковска), в района на общ. Гурково, общ. Николаево, общ. Мъглиж, общ. Павел баня, общ. Стара Загора, общ. Братя Даскалови, общ. Брезово, общ. Първомай, общ. Смолян;

-   р. Доспат (р. Жижовска, по основната река), р. Места (по основната река в най-долното течение) в района на общ. Велинград, общ. Доспат, общ. Сатовча.

На 9 април не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0