На 08.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 08.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите три дни в резултат на валежи на места се очакват значителни повишения на речните нива, възможни са и локални разливи.

Вследствие на оттичане на 08.06 ще има повишения на нивата в долното течение на р. Марица.

В резултат на валежи на 08.06 на места се очакват повишения на речните нива, по-значителни във водосборите северно от гр. Варна и във водосбора на р. Струма.

На 09.06 ще има повишения в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и във водосборите на реките южно от гр. Бургас.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

В следобедните и вечерни часове на 08.06.2022 г. във водосборите на: р. Искър (р. Черни Искър, р. Мальовица, р. Урдина, р. Лопушница, р. Пряка);

През нощта на 08 срещу 09.06.2022 г. и сутринта на 09.06.2022 г. във водосборите на: р. Искър (р. Перловска, р. Слатинска, р. Бистрица (Витошка));

            През нощта на 09 срещу 10.06.2022 г. и сутринта на 10.06.2022 г. във водосборите на: р. Огоста (р. Дългоделска), р. Янтра (по основната река), р. Русенски Лом (р. Баниски Лом, р. Дюлгердере);

В следобедните и вечерни часове на 10.06.2022 г. във водосборите на: р. Янтра (р. Козлята, по основната река);

През нощта на 10 срещу 11.06.2022 г. във водосборите на: р. Искър (р. Бистрица Мусаленска, р. Бели Искър);

 В сутрешните и обедните часове на 10.06.2022 г. във водосборите на: р. Марица (р. Старата река, р. Мартинска, р. Меричлерска, р. Хасковска, р. Балаклидере, р. Коджадере, р. Харманлийска река, по основната река, р. Банска, р. Каялийска), р. Арда (р. Перперек, р. Ардинска, р. Кьошдере, р. Дерменчай, р. Върбица, р. Узундере, р. Уваджик, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Маданска, р. Текирска, по основната река, р. Елховска, р. Бориковска);

В следобедните и вечерни часове на 10.06.2022 г. във водосборите на: р. Тунджа (р. Акдере, р. Тъжа, р. Бабска, р. Турийска, р. Саплама, по основната река, р. Гюрля), р. Марица (р. Тополница, р. Стряма, р. Бяла, р. Свеженска, р. Каварджиклийска, р. Стрелчанска, р. Луда Яна, р. Пясъчник, р. Сазлийка, р. Калаващица, р. Рахманлийска, р. Новоселска, р. Азмака, р. Омуровска, р. Старата река, р. Мартинска, р. Арпадере, р. Меричлерска, р. Омуровска р. Солудервентска, р. Стара (Костенецка), р. Луковица, р. Чепеларска, р. Юговска, р. Сушица, р. Белишка, р. Джурковска, р. Чукуркьойска, р. Девинска, р. Катранджи, р. Лесковска, р. Широколъшка, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча, р. Мулдавска, р. Черкезица, р. Чинардере, р. Мечка, р. Хасковска, р. Балаклидере, р. Юрукдере, р. Коджадере, р. Харманлийска река, по основната река, р. Банска, р. Каялийска, р. Текирска), р. Арда (р. Бяла река, р. Черна река, р. Ардинска, р. Кьошдере, р. Боровинска, р. Уваджик, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Маданска, р. Текирска, по основната река, р. Елховска, р. Бориковска);

През нощта на 10 срещу 11.06.2022 г. във водосборите на: р. Марица (р. Тополница, р. Стряма, р. Бяла, р. Свеженска, р. Каварджиклийска, р. Стрелчанска, р. Луда Яна, р. Пясъчник, р. Калаващица, р. Солудервентска, р. Очушница, р. Гуцалска, р. Ибър, р. Стара (Костенецка, р. Чаирска, р. Крива, р. Луковица, р. Чепинска, р. Яденица, р. Чепеларска, р. Джурковска, р. Девинска, р. Катранджи, р. Лесковска, р. Широколъшка, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча, р. Равногорска, р. Звездица, р. Новомахаленска, р. Стара (Пещерска, р. Дормушевска, р. Първенецка, по основната река), р. Арда (р. Черешовска, по основната река, р. Бориковска);

В следобедните и вечерни часове на 08.06.2022 г. във водосборите на: р. Места (р. Бяла Места, р. Демяница, р. Безбожка), р. Струма (р. Рилска);

През нощта на 9 срещу 10.06 и сутринта на 10.06.2022 г. във водосборите на: р. Места (р. Бъндерица), р. Струма (р. Конска, р. Мещичка, р. Явор, р. Светля, р. Влахинска, р. Бистрица (Санданска);

В обедните и следобедните часове на 10.06.2022 г. във водосборите на: р. Места (р. Бъндерица, р. Демяница, по основната река), р. Струма (р. Влахинска, р. Бистрица (Санданска), р. Градешница, р. Дяволска);

Вечерта на 10.06 и през нощта срещу 11.06.2022 г. във водосбора на: р. Доспат (р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река), р. Места (р. Софан, р. Бяла Места, р. Демяница, р. Канина, р. Добринишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Бистрица, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, по основната река).

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще достигне оранжевия праг за внимание във вечерните часове на 10.06.2022 г.
  • Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем ще премине над жълтия праг за внимание в следобедните и вечерни часове на 10.06.2022 г.
  • Водното количество на р. Маданска река при гр. Мадан ще премине над жълтия праг за внимание в следобедните и вечерни часове на 10.06.2022 г.

На 9 юни 2022 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за локални интензивни валежи с количества 20-35 mm, гръмотевични бури и градушки за областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали, както и за планинските райони на областите Видин, Враца и Монтана (12 области).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0