На 08.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 08.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  • на 08.10 и 09.10 на речните нива в реките от целия басейн. По-значителни ще са в следобедните и вечерните часове на 08.10 във водосборите на реките западно от р. Вит (р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Искър - в софийските ѝ притоци) и във планинските части от водосборите на реките в целия басейн. На 10.10 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. В резултат на валежи от следобедните и вечерните часове на 10.10 се очакват нови повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Искър и във водосбора на р. Янтра и р. Русенски Лом;

Черноморски басейн:

  • от вечерните часове на 08.10 и на 09.10 речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията през нощта срещу 09.10 и в сутрешните часове на 09.10 във водосборите на добруджанските реки и на южночерноморските реки (южно от гр. Бургас) – водосборите на реките Дяволска, Караагач и Велека;

           Източнобеломорски басейн:

  • на 08.10 и през следващите 3 дни ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще са те: в следобедните и вечерните часове на 08.10 и през нощта срещу 09.10 в горните и средните части от водосбора на р. Марица (София Област (общини Костенец, Долна Баня), област Пазарджик (общини Лесичево, Септември, Белово), област Пловдив (общини Асеновград, Пловдив, Първомай), област Хасково (общини Минерални Бани, Хасково, Димитровград), във водосбора на р. Арда (област Смолян (общини Рудозем, Мадан, Златоград, Неделино, Баните), област Хасково (общини Маджарово, Стамболово, Ивайловград);

Западнобеломорски басейн:

  • на 08.10 и през следващите 3 дни ще има краткотрайни повишения на речните нива в реките от целия басейн. По-значителни повишения са възможни в следобедните и вечерните часове на 08.10 във водосбора на р. Доспат.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0