На 08.11 речните нива ще останат без съществени изменения

На 08.11 речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на 09.11, на места са възможни незначителни повишения на речните нива:

  • в планинските части от Дунавския басейн и във водосборите на Добруджанските реки;
  • във вечерните часове на реките северно от гр. Варна;
  • във вечерните часове в горното и средното течение на р. Тунджа и в средното и долното течение на р. Марица.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0