На 08.12 и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 08.12 и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива:

- на 08.12 вечерта и през нощта срещу 09.12 ще има краткотрайни повишения в реките западно от р. Искър и в долните части от водосборите на р. Искър и р. Вит. От вечерта на 10 и на 11.12 ще има повишения на речните нива в целия Дунавски басейн. По-значителни във водосборите на реките западно от р. Вит, а през деня на 11.12 в планинските части от водосбора на р. Янтра;

- на 11.12 ще има повишения на речните нива в Черноморски басейн, по-значителни във водосбора на р. Камчия;

- от вечерните часове на 10 и на 11.12 ще има повишения в Източнобеломорски басейн. По-значителни в средните части от водосбора на р. Тунджа, горните и средни части от водосборите на р. Марица (рило-родопските притоци), р. Арда и притоците р. Върбица и р. Крумовица (р. Арда);

- от вечерните часове на 10 и на 11.12, ще има повишения в целия Западнобеломорски басейн. По-съществени в средните и долни части от водосбора на р. Струма и в целите водосбори на р. Места и р. Доспатска.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (местата със снежна покривка) има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

- през нощта на 10 срещу 11.12.2022 г. във водосборите на р. Ябланица (по основната река), р. Габерска (по основната река), р. Нишава (р. Гинска), р. Лом (р. Нечинска бара, р. Стакевска, р. Чупренска, р. Краставичка, по основната река), р. Цибрица (р. Цибър, по основната река), р. Огоста (р. Скът, р. Бързина, р. Бързица, р. Рибене, р. Превалска, р. Ботуня, р. Въртешница, р. Шугавица, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Бързия, р. Берковска, р. Златица, по основната река, р. Мартиновска), р. Искър (р. Искрецка, р. Блато, р. Сливнишка, р. Костинбродска, р. Банкенска), р. Дунав (в участъка между водосборите на реките Скомля и Огоста);

- през нощта на 10 срещу 11.12.2022 г. във водосборите на р. Марица (р. Саръяр, р. Девинска, р. Катранджи, р. Крива (Черно дере), р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча), р. Арда (р. Есенишка, р. Черешовска, по основната река, р. Бориковска);

 

- през нощта на 10 срещу 11.12.2022 г. във водосборите на р. Доспат (р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река), р. Места (р. Софан, р. Леевещица, р. Даутица, р. Черна Места, р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Грамадна, р. Бъндерица, р. Демяница, р. Исток, р. Вищерица, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Бистрица, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река, р. Честна), р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река, р. Бистрица Пиринска), р. Струма (р. Конска, р. Брезнишка, р. Мещичка, р. Треклянска, р. Явор, р. Светля, р. Елешница, р. Илийна, р. Бистрица (Благоевградска), р. Влахинска, р. Бистрица (Санданска), р. Цапаревска, р. Лебница, р. Мелнишка, р. Струмешница, р. Градешница, р. Петричка, по основната река в долното течение).

На 9 декември 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php