На 08 и 09.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 08 и 09.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- в следобедните и вечерните часове на 09 и 10.06 ще има краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър и Вит. В следобедните и вечерни часове на 11.06, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом;

- в следобедните и вечерни часове на 09.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в рило-родопските притоци на р. Марица. В резултат на валежи на 10 и 11.06, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица, старопланинските и родопските ѝ притоци и водосбора на р. Арда;

- в следобедните и вечерни часове на 08.06 са възможни краткотрайни повишения в рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма. През следващите три дни, в резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн, като по-съществени ще бъдат на 10 и 11.06. в рилските и пирински притоци на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

В обедните и следобедни часове на 10.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Искър (във водосборите на реките Урдина, Бели Искър и Леви Искър).

В обедните и следобедните часове на 10.06.2023 г. във водосбора на р. Марица:

- в горната част от водосбора на р. Марица (по основната река и във водосборите на реките Чаирска, Крива и Яденица);

- в горната част от водосбора на р. Въча (по основната река и във водосбора на р. Читакдере).

Във вечерните часове на 10.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Въча (по основната река и във водосбора на р. Читакдере).

В следобедните и вечерни часове на 08.06.2023 г:

- в средната част от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла, Бъндерица и Демяница);

- в средната част от водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Влахинска).

В обедните и следобедните часове на 09.06.2023 г.:

- в горната част от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла Места, Торишка и Вотрачка).

В сутрешните и обедните часове на 10.06.2023 г.:

- в горните и средните части от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Леевещица, Даутица, Бяла Места, Торишка, Демяница, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена и Туфча).

В следобедните и вечерни часове на 10.06.2023 г. във водосборите на реките:

- в средната част от водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Рилска);

- във водосбора на р. Места (по основната река и във водосборите на реките Софан, Леевещица, Даутица, Бяла места, Торишка, Вотрачка, Демяница, Канина, Добринишка, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Бистрица, Каменица, Костена, Корнишка, Туфча, Дъбнишка и Честна);

- в долната част от водосбора на р. Доспат (по основната река и във водосборите на реките Караджадере, Осиковска и Жижовска).

 

На 9 юни 2023 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php