На 09.06 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 09.06 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- на 09.06 във водосборите на реките Ерма и Нишава и в планинските части на водосборите на реките западно от този на р. Искър (включително), а на 10.06 и в планинските части на водосборите на р. Осъм и р. Вит; на 11.06 ще се повишават водните нива във водосборите на реките западно от този на р. Искър (включително); на 12.06 ще се повишават речните нива в целия Дунавски басейн, значително във водосбора на р. Огоста (над яз. Огоста и р. Ботуня) и реките западно от р. Огоста;

- на 12.06 се очакват повишения на водните нива във водосборите на реките северно от този на р. Камчия (включително);

- на 09.06 ще се повишава нивото на р. Марица в горното течение. През следващите три дни ще се повишават речните нива в Източнобеломорски басейн както следва: на 10.06 в горната част от водосбора на р. Тунджа (над яз. Копринка), в горните и средните части от водосбора на р. Марица и в планинските части от водосбора на р. Арда (над яз. Кърджали); на 11.06 на рило-родопските притоци на р. Марица; на 12.06 в горната част от водосбора на р. Марица (над гр. Пазарджик);

- в следобедните и вечерни часове на 09.06 ще се повишава нивото на р. Места в горното течение. През следващите три дни ще се повишават речните нива в Западнобеломорски басейн както следва: на 10.06 в следобедните часове, по-значително във водосборите на реките Места и Доспат и планинските части от водосбора на р. Струма; на 11.06 във водосбора на р. Доспат и на планинските притоци на реките Струма и Места; на 12.06 в следобедните и вечерни часове във водосборите на реките Струма и Места, по-значително в планинските притоци на реките.

 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

В следобедните часове на 09.06.2023 г.:

 - в горното течение на р. Марица (преди гр. Долна баня).  

В обедните и следобедните часове на 09.06.2023 г.:

- във водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла Места и Демяница).

В сутрешните часове на 10.06.2023 г.:

- в средната част от водосбора на р. Места (във водосбора на р. Костена).

В обедните и следобедни часове на 10.06.2023 г.:

- в средната част от водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Илийна);

- във водосбора на р. Места (по основната река и във водосборите на реките Бяла Места, Белишка, Демяница, Исток, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена, Корнишка, Туфча и Неврокопска);

- във водосбора на р. Пиринска Бистрица.

Във вечерните часове на 10.06.2023 г.:

- във водосбора на р. Места (по основната река и във водосборите на реките Костена, Корнишка, Туфча и Неврокопска).

 

За 10 юни 2023 г. НИМХ издава жълт код (първа степен на предупреждение) за гръмотевични бури и интензивни валежи в планинските райони на областите Благоевград, Пазарджик и Смолян.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php