На 09.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 09.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения ще има в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, реките южно от гр. Бургас, водосборите на реките в Източнобеломорски басейн и в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма.

В периода 10-12.06 в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в Дунавски басейн, Черноморски басейн, Източнобеломорски басейн, водосборите на р. Места, р. Струма, рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма, на места са възможни и локални разливи.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

В следобедните и вечерни часове на 10.06.2022 г. в горната част от водосбора на р. Огоста (във водосбора на р. Дългоделска Огоста), в горната и средната част от водосбора на р. Искър (по основната река и във водосборите на реките Малък Искър, Бебреш, Суха, Батулийска, Елешница, Лесновска, Макоцевска, Владайска, Перловска, Слатинска, Витошка Бистрица, Егуля, Планщица, Палакария, Шипочница, Мусаленска Бистрица, Черни Искър, Леви Искър, Лакатица и Бели Искър), в горната част от водосбора на р. Вит (по основната река и във водосборите на реките Лесидренска, Черна река и Черни Вит), в горната част от водосбора на р. Осъм (във водосборите на реките Черни Осъм, Крайовица и Бели Осъм ), в горната част от водосбора на р. Янтра (във водосбора на р. Видима);

 През нощта срещу 11.06.2022 г. и сутринта на 11.06.2022 г. в горната част от водосбора на р. Лом (по основното течение), в горната и средната част от водосбора на р. Огоста (по основната река и във водосборите на реките Превалска, Ботуня, Въртешница, Черна, Бяла, Дългоделска, Лопушанска, Бързия, Берковска, Врещица, Златица и Мартиновска), в горната и средната част от водосбора на р. Искър ( по основната река и във водосборите на реките Малък Искър, Бебреш, Суха, Батулийска, Елешница, Блато, Сливнишка, Костинбродска, Лесновска, Макоцевска, Банкенска, Владайска, Перловска, Слатинска, Суходолска, Витошка Бистрица, Егуля, Планщица, Палакария, Шипочница, Мусаленска Бистрица и Лакатица), в горната част от водосбора на р. Вит (по основната река и във водосборите на реките Черни Вит и Лесидренска);

На 10.06.2022 г. в горната част от водосбора на р. Тунджа (във водосборите на реките Тъжа и Турийска ), в горната и средната част от водосбора на р. Марица, в горната част от водосбора на р. Арда (по основната река);

През нощта срещу 11.06.2022 г. в средната част от водосбора на р. Марица (по основната река и във водосборите на реките Тополница, Буновщица, Мирковска, Смолска, Мътивир, Луда Яна, Солудервентска, Очушница, Гуцалска, Ибър, Стара/Костенецка, Чаирска, Крива и Яденица);

В обедните и следобедните часове на 11.06.2022 г. в средната част от водосбора на р. Марица (във водосбора на р. Стряма);

На 10.06.2022 г. във водосбора на р. Струма (по основната река и във водосборите на реките Арката, Тополница, Глогошка, Новоселска, Гращица, Градевска, Влахинска, Санданска Бистрица, Мелнишка и Дяволска ), във водосбора на р. Пиринска Бистрица, във водосбора на р. Места, в долната част от водосбора на р. Доспат (по основната река и във водосборите на реките Жижовска и Осиковска);

През нощта срещу 11.06 и сутринта на 11.06.2022 г. в горната част от водосбора на р. Места (във водосборите на реките Бяла, Бъндерица, Демяница и Исток), във водосбора на р. Струма (по основната река и във водосборите на реките Конска, Брезнишка, Мещичка, Треклянска, Явор, Светля, Арката, Драговищица, Ломничка, Тополница, Соволянска Бистрица, Глогошка, Новоселска, Берсинска, Гращица, Елешница, Църна, Хърсовска, Градевска, Сушичка, Влахинска, Санданска Бистрица и Дяволска).

За 10 юни 2022 г. НИМХ издава предупреждение от трета степен (червен код) за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в област Смолян, втора степен (оранжев код) в 14 области и първа степен (жълт код) в 5 области, главно в западните и централните райони на страната. Очакваните количества валежи в област Смолян са над 65 mm, локално до 80-100 mm, в областите с оранжев код - 35-65 mm, в областите с жълт код - 25-40 mm.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0