На 09.08 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 09.08 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи на 10.08, на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват:

-  във водосборите на реките западно от р. Янтра (включително);

- в следобедните и вечерни часове главно във водосборите на реките разположени между градовете Варна и Бургас;

- в следобедните и вечерни часове в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа и в рилските и старопланинските притоци на р. Марица;

- в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в горните части от водосбор на р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 10 август 2022 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php