На 10.01 и 11.01 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 10.01 и 11.01 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива:

  • в целия Дунавски басейн;
  • в по-голямата част от Черноморски басейн. По-значителни повишения са възможни през нощта срещу 11.01 и на 11.01 във водосборите на реките южно от р. Средецка;
  • в Източнобеломорски басейн. По-значителни повишения са възможни във вечерните часове на 10 и през нощта срещу 11.01 в горните течения на р. Тунджа и р. Марица, в рило-родопските ѝ притоци и р. Тополница, както и във водосбора на р. Арда;
  • в целия Западнобеломорски басейн. По-значителни повишения се очакват в долните части от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница през нощта срещу 11.01. 

Според европейската система за предупреждения от наводнения EFAS през нощта срещу 11.01 има вероятност от възникване на поройни наводнения във водосборите на река Тополница, както и в горното течение на р. Марица (над гр. Белово) и в рило-родопските ѝ притоци, както и във водосборa на река Струмешница.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0