На 10.04 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 10.04 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 13.04, в резултат на валежи са възможни краткотрайни, незначителни повишения във водосборите на реките източно от р. Вит, планинските части от водосбора на р. Камчия, на реките южно от р. Камчия, във водосбора на р. Тунджа, родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 11 април 2024 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/