На 10.08 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 10.08 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива:

  • на 10.08 в района на община Варна;
  • на 11.08 в рило-родопските притоци на р. Марица;
  • на 11.08 в горните части от водосбора на р. Места (в притоците ѝ: р. Белица в района на община Белица; р. Каменица, р. Костена, р. Туфча - в района на община Гоце Делчев) и на р. Струма (в притока ѝ р. Рилска в района на община Рила).

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0