На 10.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 10.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  • на 10.10 вследствие на оттичане ще се повишават нивата на основните реки към устията им. През следващите три дни в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн;

Черноморски басейн:

  • на 10.10 нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. През следващите три дни в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн;

           Източнобеломорски басейн:

  • на 10.10 и през следващите 3 дни в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията през нощта срещу 12.10 на територията на областите Пазарджик (общините Пазарджик, Септември и Велинград), Пловдив, Смолян (общините Смолян, Борино и Рудозем), Стара Загора, Хасково, Кърджали (общините Кърджали и Ардино), Сливен (община Сливен) и Ямбол (община Болярово);

Западнобеломорски басейн:

  • на 10.10 и през следващите 3 дни в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията във вечерните часове на 11.10 на територията на област Благоевград (общините Струмяни и Петрич) и през нощта срещу 12.10.2021 г. на територията на областите Благоевград, Кюстендил (общините Кюстендил и Невестино) и Смолян (община Доспат).

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • в сутрешните часове на 12.10 г. във водосбора на р. Янтра (по основната река и във водосборите на реките Росица, Чупарата, Видима, Лопушница, Дряновска и Козлята). В следобедните и вечерни часове на 12.10 и през нощта срещу 13.10.2021 г във водосборите на реките: Русенски Лом (във водосборите на реките Бели Лом, Долапдере, Наловска, Черни Лом, Ялма и Къзаларска), Царацар (по основната река и във водосборите на реките Чаирлек и Лудня), Добруджанските реки, Канагьол (по основната река и във водосборите на реките Хърсовска и Ружичка), Суха река / Караман и Сенковец / Сенкьовица;
  • на 12.10 и през нощта срещу 13.10.2021 г. в долната част от водосбора на р. Провадийска (по основната река и във водосборите на реките Крива река, Девня, Язтепенска и Главница), във водосбора на р. Камчия до гр. Дългопол (по основната река и във водосборите на реките Врана, Калайджи, Кралевска, Отекидере, Комлудере, Буклуджадере, Драгановска, Селска река, Брестова, Елешница, Луда Камчия, Папаздере, Садовска, Медвенска, Котленска, Потамишка, Бяла Река, Токатдере, Герила и Златарска), във водосбора на р. Фандъклийска, във водосбора на р. Панаирдере, във водосбора на р. Двойница и във водосбора на р. Вая;
  • през нощта срещу 12.10.2021 г. и на 12.10.2021 г. в отделни райони от водосбора на р. Тунджа (по основната река и във водосборите на реките Лешница, Акдере, Турийска, Саплама, Синаповска, Мочурица, Сигмен, Ахлатлийска, Балаклия и Гюрля); в средните части от водосбора на р. Марица (по основната река и във водосборите на реките Свеженска, Луда Яна, Пясъчник, Сазлийка, Рахманлийска, Новоселска, Азмака-Омуровска, Омуровска, Старата река, Мартинска, Меричлерска, Чепеларска, Широколъшка, Мулдавска, Грънчарица, Софан, Чепинска, Въча, Черкезица, Стара / Пещерска, Дормушевска, Първенецка, Чинардере, Мечка, Хасковска, Харманлийска, Банска, Каялийска и Текирска) и в горните части от водосбора на р. Арда (по основната река и във водосборите на реките Кьошдере, Есенишка и Елховска);
  •  във вечерните часове на 11.10 г. в долната част от водосбора на р. Струма (по основната река и във водосборите на реките Цапаревска, Лебница, Струмешница, Градешница и Петричка). През нощта срещу 12.10.2021 г. в долната част от водосбора на р. Струма (по основната река и във водосборите на реките Новоселска, Гращица, Логодашка, Стара река, Сушичка, Потока, Санданска Бистрица, Цапаревска, Лебница, Мелнишка, Струмешница, Градешница и Петричка); във водосбора на р. Пиринска Бистрица; във водосбора на р. Петровска; в средните и долните части от водосбора на р. Места (по основната река и във водосборите на реките Глазна, Бъндерица, Демяница, Исток, Ръждавица, Вищерица, Канина, Добринишка, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Бистрица, Каменица, Костена, Корнишка, Туфча, Неврокопска, и Мътница); в долната част от водосбора на р. Доспат (по основната река и във водосбора на реките Осиковска и Жижовска).

На 10 октомври 2021 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

За 11 октомври 2021 г. е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи в 6 области в Южна България.

10102021_Карта_НИМХ_1Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0