На 10 и 11.01 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива

На 10 и 11.01 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива, по-съществени:

- във водосборите на реките в долните течения на р. Огоста и Искър и целите водосбори на р. Вит, Осъм. В резултат на валежи и оттичане на 11.01 ще има повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Янтра, по-съществени във водосборите на добруджанските реки.

- в планинските части от водосборите на Черноморски басейн, по-съществени през нощта срещу 11.01 във водосбора на р. Камчия и р. Средецка;

- през деня и във вечерните часове на 10.01 в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа, в старопланинските и родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда; през нощта срещу 11.01 и в сутрешните часове на 11.01 – в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и в долните части от водосбора на р. Марица;

- в средните и долни части от водосбора на р. Струма и в долните части от водосбора на р. Места;

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка), има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

- В сутрешните часове и през деня на 10.01.2023 г. във водосборите на: р. Доспат (р. Жижовска, р. Осиковска, по основната река в долното течение); р. Места (р. Канина, р. Бистрица, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Неврокопска, по основната река в долното течение); р. Пиринска Бистрица; р. Струма (р. Петричка, по основната река в долното течение).

- През деня на 10.01.2023 г. във водосборите на р. Огоста (р. Скът); р. Искър (р. Гостиля, р. Златна Панега, по основната река в долното течение); р. Вит (по основната река, р. Черна река, р. Рибарица), р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм, по основната река); р. Дунав (по поречието на реката между градовете Козлодуй и Никопол); р. Тунджа (р. Беленска, р. Блягорница, р. Лешница, р. Топлата, р. Акдере, р. Поповска, р. Тъжа, р. Бабска, р. Турийска, по основната река, р. Едровица); р. Марица (р. Стряма, р. Бяла, р. Широколъшка, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Голяма, р. Триградска, р. Въча); р. Арда (р. Давидковска, р. Малка Арда, р. Бяла река, р. Черна река, р. Ардинска, р. Кьошдере, р. Дерменчай, р. Къзалач, р. Узундере, р. Боровинска, р. Кесибир, р. Уваджик, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Маданска, р. Текирска, р. Елховска, р. Бориковска, р. Бюйюкдере); р. Атеринска; р. Луда река (р. Юруклерска, р. Бяла).

- В следобедните и вечерни часове на 10.01.2023 г. във водосборите на р. Камчия (р. Луда Камчия, р. Котленска).

- Във вечерните часове на 10 и през нощта на 10 срещу 11.01.2023 г. във водосборите на: р. Тунджа (р. Асеновска (Круча), р. Новоселска, р. Магарешка, р. Синаповска, р. Азмак, р. Куруджа, р. Манастирска, по основната река в средното и долно течение); р. Карабашка;р. Марица (по основната река – в долното течение, р. Лефченска, р. Ченгенедере, р. Каламица, р. Каушака, р. Голяма, р. Луда река).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение през нощта срещу 12.01.2023 г.
  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение през нощта срещу 14.01.2023 г.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php